שו”ת נוהל תמיכות ממשלתיות 2019/ אופיר כהן

אופיר כהן, אנליסט בDNAidea ריכז בבלוג הבא מספר שאלות ראשוניות ויישומיות הנובעות מנוהל התמיכות החדש:

 

כמה אחוזי מימון לפרוייקט ניתן לקבל דרך תמיכות?

עד 90% אלא אם צוין אחרת. השאר צריך להגיע ממקורות מימון עצמאיים.

עם זאת, מוסד ציבור הנתמך לראשונה, לא יוכל לקבל מימון של יותר מפי 2 מעלות הפעילות שביצע בשנה הקודמת. 

 

מה נחשב מקורות מימון עצמאיים?

כל דבר שווה כסף, כולל שכר מתנדבים (ששויו לא יעלה על שכר מינימום). אם כי חשוב לזכור כי את התמיכה עצמה יהיה ניתן לקבל רק עבור הוצאות שהוצאו בפועל. 

 

מה שווי הוצאות הנהלה וכלליות שניתן לכלול בבקשת התמיכה?

לפי המפורט להלן:

תמיכות אופיר

ובנוגע למוסדות ציבור קטנים במיוחד, חלה ההוראה הבאה:

תמיכות אופיר 2

עלות השכר המרבית של ממלא תפקיד ניהולי לא תעלה על 630,000 שקלים. 

 

האם ניתן לקבל תמיכה כאשר יש יתרת נכסים/גירעון לשימוש לפעילויות שלא יועדו?

ניתן, אך שיעור יתרת הנכסים לא יעלה על 100% מהמחזור הכספי של המוסד הציבורי, ושיעור הגרעון לא יעלה על 50% (למעט מוסד אשר נתמך לראשונה ומחזור הכנסותיו גבוה מ500,000 שקלים. מוסד כזה יכול להיות בגירעון של עד 30% בלבד).

 

מהן דרישות הסף למוסד המעוניין בתמיכה?

אישור ניהול תקין.

ניסיון של שנתיים פעילות ממקורות מימון עצמאיים, באותו תחום פעילות אליו מבוקשת התמיכה.

 

האם ניתן לקבל תמיכה ממספר מקורות ממשלתיים שונים (כפל תמיכות)?

ניתן לקבל תמיכות ממקורות ממשלתיים שונים אך ורק לגבי פעילויות שונות. לא ניתן לקבל שתי תמיכות לגבי אותה פעילות. 

מהו לוח הזמנים של הגשת בקשות תמיכה?

לא יאוחר מה – 15 באוקטובר בשנה הקודמת לשנת התמיכה, תפורסם הזמנה להגשת בקשות לתמיכה. 

בקשות התמיכה יוגשו עד ל- 1 בדצמבר, או במועד מוקדם יותר שיקבע המשרד. 

ההחלטות על תמיכה יתקבלו עד 31 בינואר של שנת התמיכה, למעט מקרים מיוחדים בהם תדחה ההחלטה עד ל31 במרץ. 

 

כיצד מתבצע תשלום התמיכה?

תשלום התמיכה יתבצע אל מול הוצאות שהוציא מוסד הציבור בפועל. 

צרו איתנו קשר

שירותים

יש לכם שאלות או דברים שתרצו לברר?

דברו איתנו

למידע נוסף - צרו איתנו קשר

לקבלת עדכונים על בלוגים מקצועיים והמלצות על כלים ומדריכים בעולמות תוכן של אסטרטגיה, מחקר ויזמות ציבורית

דילוג לתוכן