פלטפורמה צומחת לפיתוח מיזמים במרחב הציבורי

אנו מסייעים ליזמים וארגונים לפתח רעיונות חדשים,

ללמוד מהניסיון בעולם, לבנות תשתיות ארגוניות,

לקדם שיתופי פעולה רב-מגזריים ולהרחיב פעילויות קיימות

DNAidea מתמחה במרחב השירותים המקצועיים לפיתוח מיזמים במרחב הציבורי.

אנו מסייעים ליזמים וארגונים לפתח רעיונות חדשים, ללמוד מהניסיון בעולם, לבנות תשתיות ארגוניות, לקדם שיתופי פעולה רב מגזריים ולהרחיב פעילויות קיימות. לצוות DNAidea  ניסיון רב בקידום מיזמים על התפר שבין המגזרים – הציבורי, העסקי והאזרחי. לאחר הבנה מעמיקה של אופי הארגון וצרכיו המיוחדים אנו מסייעים בזיהוי הזדמנויות להתפתחות וצמיחה. בעזרת מתודות שפותחו בייחוד בשביל מטרה זו, ביכולתנו למפות את אזורי הפעילות של הארגון ולסייע לו בהרחבת פעילותו באמצעות שיתופי פעולה ומיצוי משאבים הקיימים בסביבה הממשלתית\מוניציפאלית.  כמו כן, ביכולתנו לסייע בפיתוח המבנה הארגוני לטובת טיוב הפעילות. כחלק מהתהליך המוצע נסייע לא רק בתחומי הייעוץ אלא גם בהוצאה לפועל של כיווני הפעולה הרצויים, בייחוד בתחום מיצוי המשאבים ויצירת שיתופי פעולה עם המגזר הממשלתי, האזרחי והעסקי.

DNAidea זה קודם רעיון

הבנה שהמרחב הציבורי זקוק לא/נשים שמחוברים לעצמם, לחוזקות והחלומות שלהם, שמוכנים להשקיע בהכשרה ובלמידה שלהם, לצד רעיונות טובים, כאלו המבוססים על למידה במרחבים מגוונים, כאלו שיודעים לחבר אידיאות מופשטות למודל קוהרנטי, כאלו היודעים לתת מענה ל"כאב בטן" ציבורי ולהפוך אתגרים להזדמנויות.

עקרונות הפעולה שלנו

קיפודים-שועליים

אנשים מפתחים מומחיות עומק, לומדים על מנת ללמד כך נוכל לייצר אוריינטציה רוחבית בנושאים מגוונים.

העובד-יזם

המפתח להצלחה טמון בפרואקטיביות וביוזמות שיגיעו ממקורות מגוונים.

העבודה במרכז

האתגר יקבע את הרכב הצוות שיעבוד עליו.

קוד פתוח

הארגון הוא חלק משדה (Ecosystem), השדה הוא חלק מהארגון.